Shop
Brand

SAMDO

IMBI-GL-MC

238000 ₩238,000

IMBI-GL-MC  

 


 


 

 


Select Other Color

 • IMBI-GL-OB
 • IMBI-SL-SK
 • IMBI-GR-SO

Description

 • 브러쉬 골드 반무광

 • L Color :
 • L Front Color : 브러쉬 골드 반무광
 • L Temple Color :브러쉬 골드 반무광
 • L Windsorim Color : 애나멜-블랙 무광
 • L Lens Color : 다크 그레이
 • L Material : 메탈+베타티탄
 • L COO :